fem escola
Què cal per ser un bon delegat?

Per ser un bon delegat o delegada, cal només una cosa: INTERÈS.

  • Interès per comunicar a les famílies del curs, les informacions que ens traspassen des de l’AMPA o l’escola.
  • Interès per captar les inquietuds de les Delegatsfamílies del curs.
  • Interès per cercar la informació necessària de primera mà.
  • Interès per participar en la comunitat educativa, en les accions que es proposen.
  • Interès per ser el referent i interlocutor de la mestra.
  • Interès per promoure activitats grupals familiars.
  • Interès per crear xarxa entre les famílies.

Això vol dir que les delegades i delegats ho han de fer tot? No. Això vol dir que han de liderar, organitzar, delegar, cercar col·laboradors i/o promoure el treball en equip.

Tots i totes podem participar i aportar. Si el delegat o delegada ens ho demana, de ben segur que l’ajudarem i contribuirem, oi que si? I sinó, mireu el vídeo d’una de les sortides familiars promogudes per un grup de delegades de 5è.

 

Us animeu a ser delegats del curs vinent i a organitzar una sortida amb famílies?

Els que hi guanyen són els nostres fills i filles, claríssim!!!

Gràcies a tots els delegats i delegades del curs 2013-2014!!!!

 

Esther Alcaraz, vocal de la Comissió de Delegats