fem escola
Lucas Rapahel, un nen del Fort Pienc amb  “altes capacitats”

Montse i Chus, les mares d’en Lucas Rapahel, un nen amb altes capacitats de l’Escola Fort Pienc, han tingut l’amabilitat d’explicar-nos el cas del seu fill i com va reaccionar l’escola en assabentar-se d’aquest fet.

Abans, per això, estaria be saber què vol dir de “altes capacitats”. Al web de la Generalitat de Catalunya ens ho expliquen d’aquest manera:

L'alumnat amb altes capacitats no forma un grup homogeni. Hi ha una gran diversitat,  similar a la que trobem en els alumnes amb dificultats per aprendre. 

Podem recollir, però, alguns termes que aporten matisos diferents a les característiques  que posseeix l'alumnat amb capacitats intel·lectuals de nivell superior.

La superdotació quan en el comportament de  l'alumnat hi ha una interacció entre les altes capacitats intel·lectuals, l'alt nivell de creativitat i el compromís amb la tasca. (Teoria dels tres anells, Renzulli).

Mostren una capacitat cognitiva superior a la mitjana, amb bona memòria, atenció i  predisposició  per a l'aprenentatge. Tenen una alta productivitat i són originals. Dediquen molta energia a resoldre activitats, són perseverants. Poden portar diferents projectes alhora i són observadors.  Acostumen a mostrar  il·lusió pel treball i confiança en les pròpies possibilitats.

El talent quan mostra una elevada aptitud en un àmbit (per exemple, talent verbal o matemàtic) o en un tipus de processament (talent lògic o creatiu). En la resta d'àmbits o de formes de processament poden presentar nivells discrets, fins i tot deficitaris. Parlarem de talents complexos quan destaquen vàries aptituds específiques. La irregularitat és una de las característiques de l’alumnat  talentós.

La precocitat  implica un ritme de desenvolupament més ràpid a una o vàries àrees. Els alumnes amb precocitat, solen manifestar un major nombre de recursos intel·lectuals que els seus companys i companyes mentre estan madurant. Una vegada acabada la maduració les seves capacitats intel·lectuals s'equilibren amb les dels companys. És un fenomen evolutiu.
 

¿Cómo descubristeis que Lucas era un niño de altas capacidades?

Intuimos desde el primer instante que era un niño especial. Cuando aún no tenía el año quedó confirmado por su alta capacidad de concentración y su aprendizaje asombroso, sabía los números del 1 al 10, el alfabeto y las figuras geométricas.

Fue en P5, cuando le hicieron las pruebas de CI (coeficiente intelectual). A partir de ese momento ya se tomaron medidas para que Lucas no sufriera.

¿Cómo reaccionó el colegio?

La reacción de su tutora y dirección fue inmediata. De hecho creemos que Lucas no hubiera podido tener una tutora mejor que lo que fue Meritxell.

Nos reunimos varias veces con Meritxell, Reyes [la directora de la escuela], la persona entonces de educación especial y el EAP (Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica), para buscar una mejor solución a la situación planteada, con la ayuda del psicólogo que estudia el caso de Lucas, y así poder tomar decisiones conjuntamente.

La atención dedicada al tema fue extraordinaria por parte de todos, igual que la atención dedicada en este nuevo año por su nueva tutora Roser y la persona de educación especial. Tanto es así que no tuvimos ninguna duda en que Lucas continuará su formación en El Fort Pienc.

¿Cómo es Lucas como niño?

Es un niño que le gusta jugar, relacionarse, es cariñoso y muy despistado, le atrae aprender. Lo que más le gusta es la lectura y experimentar.

 

Comissió per l’inclusió de l’AMPA Fort Pienc